ga naar   Obase
Nieuwsbrief 16 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
Zoals jullie deze week vast hebben vernomen zijn de corona-maatregelen aangescherpt voor het hele land. Voor het basisonderwijs hebben deze nieuwe maatregelen geen directe gevolgen. Echter maken ze ons natuurlijk wel weer extra bewust van de ernst van de zaak en zullen we samen verstandig met de situatie om moeten blijven gaan. Daarom vragen we jullie aandacht over de volgende zaken/afspraken:
– Volg de beslisboom (zie bijlage) om te bepalen of een kind naar school mag of thuis moet blijven. (We stuurden deze beslisboom al eerder, op maandag 12 oktober.)
– Kom alleen naar school indien je een afspraak hebt.
– Bel de afspraak af indien je klachten hebt.
– Noteer je naam bij binnenkomst van de school en reinig je handen.
Uiteraard blijven we op school zorg dragen voor alle hygiëne voorschriften en schoonmaak afspraken.

Daarnaast heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de ventilatievoorziening op onze school. In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie een (Obase)brief met verdere uitleg en toelichting hierover.

Ten slotte wens ik iedereen een fijne herfstvakantie en zie ik de kinderen dinsdag 27 oktober graag gezond weer terug op school!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

HOOFDLUIS
Deze week is er bij een leerling hoofdluis gezien. De leerling is inmiddels behandeld.
Omdat we door corona de contacten binnen de school zoveel mogelijk willen beperken en afstand willen bewaren worden er op school geen luizencontroles gedaan. We vragen je zelf regelmatig de haren en hoofdhuid van je kind te controleren op luizen en neten. Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Wanneer je luizen of neten ontdekt bij je kind start je de behandeling zo snel mogelijk.

VISDIEFJE
Er wordt nog steeds veel gelezen in onze groep! Ook deze week kwamen kinderen uit de Aalscholver voorlezen in onze groep. Erg leuk! Bedankt Mahmood, Esmée, Shayne en Ryan!
De juffrouw van de bibliotheek is bij ons in de klas op bezoek geweest. Ze vertelde over haar favoriete boeken. Daarna mochten alle kinderen vertellen over hun lievelingsboek.
De kinderen hebben hun gymspullen mee naar huis gekregen om thuis te wassen. Wilt u er voor zorgen dat ze na de vakantie weer mee naar school komen?
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De afgelopen week kregen we bezoek van juf Lenneke. Juf Lenneke is een juf van de bibliotheek. Eerst stelde ze zich voor en daarna vertelde ze kort over een aantal boeken die heel leuk zijn om te lezen. Ook mochten de kinderen vertellen wat hun favoriete boek was. Uiteindelijk mochten we nog een aantal boeken van haar lenen voor de groep. Het was een leerzaam bezoek.
Woensdag was weer een gezellige, leerzame ochtend waarbij er, tijdens rekenen, gewerkt werd in tweetallen met allerlei concreet materiaal. Ook werd er gewerkt met scheerschuim. De kinderen hebben genoten want zo is leren wel heel erg leuk!
De laatste dag hebben we een feestje gevierd. We hadden namelijk 40! dopjes in onze groepspot en dat betekent een groepsbeloning! We kozen voor een film kijken met nog iets lekker te knabbelen en te drinken erbij. Zo was het net een echt bioscoopbezoek. Een mooie afsluiting van de week.
Nu gaan we allemaal even bijkomen van de eerste periode op school. We zien de kinderen graag weer dinsdag 27 oktober op school. Maandag de 26ste hebben de juffen studiedag.
Fijne vakantie!
juf Marleen, juf Sandra, juf Nelleke
STRANDLOPER
Deze laatste week zijn de kinderen erg toe aan vakantie … ze zijn hangerig, moe en het zou heerlijk zijn wanneer ze in de herfstvakantie wat energie op kunnen doen zodat we met frisse zin kunnen starten dinsdag 27 oktober!
Fijne vakantie!
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Helaas was onze stagiaire juf Anne deze week afwezig. We hebben op dinsdag een hele leuke gastles gehad van onze bibliotheek-juf Lenneke. Iedereen heeft iets verteld over zijn of haar favoriete boek, en we hebben veel inspiratie gekregen van elkaar voor nieuwe boeken om te lezen. Op woensdag hebben we de geld-les afgemaakt, dat was echt heel leuk om te doen. Leerzaam ook.
Vandaag hebben de kinderen de samenvatting en hun werkschrift van biologie meegekregen om thuis thema 1 te leren en te oefenen. Op vrijdag 30 oktober hebben we de toets.
We nemen helaas ook afscheid van meester Mike, hij was vandaag voor het laatst in de klas, we gaan hem missen! Na de vakantie zal hij vervangen worden door juf Nienke, zij is er nu al op maandag en donderdag.
Fijne vakantie en denkt u aan de studiedag van maandag 26 oktober? De kinderen zijn dan vrij.
juf Nicole, juf Janneke en juf Nienke.

VERJAARDAGEN
25 oktober: Fleur
26 oktober: Tyler
28 oktober: Kyano

OP DE KALENDER
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij
Dinsdag 27 oktober: Informatieavond schoolverlaters
Vrijdag 6 november: Nationaal Schoolontbijt

Onze contactgegevens