ga naar   Obase
Nieuwsbrief 18 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Verlofaanvragen.
Zoals jullie weten hebben de scholen van Obase van de onderwijsinspectie de opdracht gekregen verlofaanvragen strikter te beoordelen en met name aanvullende bewijsstukken te vragen. Dit geldt niet alleen voor scholen van Obase, maar ook voor andere scholen op Schouwen-Duiveland. Om voor een eenduidige aanpak te zorgen hebben de verschillende scholen daarom samen met de gemeente en de leerplichtambtenaar een informatiefolder gemaakt met daarin alle actuele richtlijnen. De folder is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Mocht je hierover vragen hebben, stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Deze week hebben we twee keer met de kinderen buiten op het schoolplein de lunch opgegeten. Heerlijk met dit weer! Als alles op is, kan je gelijk fijn even buiten spelen!
In de klas hebben we de klassenregels besproken. Wij willen allemaal blij zijn in onze klas en daarom:
– Zijn wij aardig voor elkaar
– Zorgen wij goed voor de spullen
– Luisteren wij goed naar de juffen
Alle kinderen hebben beloofd zich aan de regels te houden. Met een ‘handtekening’ (een tekening van zichzelf met hun naam eronder) hebben we dat opgehangen in de klas.
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hadden we weer een gezellige week.
Zoals u wellicht weet, werken we met de methode ‘Goed van start’. Daarbij hoort o.a. dat we de eerste periode elke week een vergadering houden.
Deze week hebben we de routines in de klas besproken:
• wat doe je als je ’s morgens op school komt? (tas/jas ophangen, handen ontsmetten, aan je tafel zitten en kleuren/tekenen of een boek lezen)
• hoe zit het met toiletbezoek?
• wat zijn de regels in de kring?
• wat doen we als de bel gaat aan het einde van de pauze etc. etc. etc.
Fijn om te merken dat de kinderen al heel goed weten wat de routines in de klas zijn en elkaar daar ook op aanspreken. We zullen deze routines ook nog in de klas ophangen d.m.v. picto’s en foto’s zodat het voor iedereen zichtbaar is en duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
Dat de kinderen de regels al goed weten, is te zien aan de inhoud van de groepsbeloningpot én ieders eigen beloningspotje. Deze raken steeds voller. Binnenkort kunnen de eerste beloningen ‘geïnd’ worden. Spannend ….
Zoals u afgelopen weken wel gezien heeft via Parro, hebben we dagelijks de familie salamander ‘bezocht’.
Om meer te weten te komen over de salamanders, bekeken we een filmpje hierover. Dat was heel interessant. We hebben o.a. geleerd, én gezien, dat deze beestjes een gestippeld buikje hebben. Zo is leren extra leuk!
Ook brachten we weer een bezoek aan de speeltuin waarbij we het bezoek afsloten met het smullen van een lekker ijsje. We zijn benieuwd wat de komende week zal brengen maar nu eerst weer even bijkomen van weer een actieve week!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Elke dag starten we in de kring, zo weten we wat de dag zal brengen. Ook leren we elkaar zo steeds beter kennen, wat fijn is.
We hebben in de klas boterhammen in zakjes hangen, dit heeft te maken met de natuurles, we kijken hoe ze er over twee weken uit zien. Eén boterham is zo het zakje ingegaan, één is onderwater gehoede. Eén boterham is langs het lichtknopje en de deur gehaald en één is met desinfectiemiddel ingespoten. Wat zal het verschil zijn na twee weken?
Willen jullie de kinderen pantoffels meegeven voor in de klas? Dan kunnen de vieze schoenen uit als ze de klas inkomen. Het zou fijn als dat maandag lukt!
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Deze week was Shayne jarig, voorlopig zijn er geen jarigen meer.
We hebben bij ‘Goed van Start’ gesproken over routines: wat doen we iedere dag hetzelfde? Bijvoorbeeld: na het buiten spelen, wassen we onze handen. Of: het stilteteken (hand omhoog) betekent dat je zelf ook niet praat. Ongemerkt hebben we heel veel routines, die allemaal helpen om op een rustige en ordelijke manier met elkaar in de klas te kunnen zijn. Voor sommigen nog even wennen, maar daar zullen we veel aandacht aan besteden.
Maandag en donderdag hebben we Kyaro weer voor de camera gezien: leuk dat we op deze manier contact met elkaar houden. Kyaro ontvangt iedere week een weektaak en volgt zoveel mogelijk het programma van de klas. Komende maandag ontvangen we aan het einde van de dag een leesconsulent van de bibliotheek bij ons in de groep, die iets komt vertellen over een illustrator waar we over een paar weken een digitale Meet mee zullen hebben. De Kinderboekenweek start namelijk 30 september.
juf Janneke, Juf Nicole, juf Rosanne, meester Mike

VERJAARDAGEN
18 september: Jeremy

OP DE KALENDER
Dinsdag 13 oktober: Ouderavond voor de schoolverlaters
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens