ga naar   Obase
Nieuwsbrief 2 juli

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwe collega’s.
Het einde van het schooljaar is in zicht. Naast het afronden van dit schooljaar zijn we ook druk bezig met het voorbereiden voor volgend schooljaar. Meester Sven gaat ons dan helaas verlaten. Gelukkig hebben we goede vervanging voor hem gevonden. Juf Nienke Vooijs en juf Marrit Heijmans komen ons team versterken. Juf Nienke kennen we al, zij werkt op dit moment twee dagen per week in de Aalscholver. Juf Marrit werkt op dit moment nog op de Theo Thijssenschool en op de Oosterburcht. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich verder aan jullie voorstellen.

Ook juf Yvonne en juf Marleen hebben een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school. Hiervan zijn we nog maar kort op de hoogte. We starten dan ook een sollicitatieprocedure om ook voor hen goede vervangers te zoeken. Ik houd jullie hiervan natuurlijk op de hoogte.

Schoolreis.
Zoals eerder aangegeven gaan we volgend schooljaar aan het begin van het jaar op schoolreis. We zullen op vrijdag 24 september gaan. We houden nog even geheim waar we heen gaan, maar het belooft een leuke dag te worden😉.

Groetjes,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
We zomeren lekker verder deze week!
We hebben zelfs een echte tent in de klas!
De juffen

SCHOLEKSTER
We hebben weer een gezellige week achter de rug. Nadat we eind vorige week onze zelfgemaakte slingers opgehangen hadden, lagen ze maandagochtend allemaal op de grond … De kinderen waren teleurgesteld, maar vroegen zich af of het misschien kwam omdat Nederland verloren had bij voetbal? We zullen het niet weten, maar opvallend was het wel.
Komende weken zullen de oudergesprekken plaatsvinden waarbij we het OP van uw kind bespreken.
Donderdag 15 juli gaan de rapporten mee naar huis.
We wensen u een fijn weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Een kort weekje voor de kinderen, vandaag lekker vrij!
Thierry is de kanjer van de week, hij heeft veel over zichzelf verteld.
Houd u PARRO in de gaten om een afspraak te maken voor het rapportgesprek?
De juffen

AALSCHOLVER
Afgelopen week zijn de samenvattingen en oefenbladen meegegeven voor de aardrijkskundetoets op 9 juli en de topotoets op 16 juli. We hopen op goede resultaten!
Gisteren zijn we op pad geweest met groep 8, wat hebben we een geweldige dag gehad op en om het water! We sloten de dag af met een barbecue en een filmavond. Gelukkig voor de kinderen is er vandaag een studiedag, dan kunnen ze even bijkomen.
We zijn ook begonnen met de oudergesprekken. Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u dan nog doorgeven of u naar school komt of dat u het gesprek digitaal wil voeren? De OP’s mogen weer ondertekend ingeleverd worden.
Goed weekend!
De juffen en de meester

OP DE KALENDER
Vrijdag 2 juli: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 23 juli: ’s Middags vrij, begin zomervakantie
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september: Zomervakantie
Maandag 6 september: Weer naar school

 

Onze contactgegevens