ga naar   Obase
Nieuwsbrief 2 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona maatregelen.
Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben zijn verschillende landelijke coronamaatregelen verder aangescherpt deze week. Voor onze school blijven voorlopig de bekende maatregelen gelden. Er is slechts één aanvulling. Als je vanaf volgende week onze school bezoekt vragen we je om je te registreren. Dit kan met behulp van het formulier in de bijlage van deze nieuwsbrief. Deze formulieren zullen ook bij de ingang van de school liggen. We zijn als school verplicht deze registratie bij te houden voor het geval bron- en contactonderzoek op enig moment noodzakelijk blijkt.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

EEN BERICHT VAN DE GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van Obase:

Geachte ouder/verzorger,

In de nieuwsbrief van begin september heeft u kunnen lezen dat de besturen van Obase en OcTHO een voorgenomen besluit hebben genomen om per 1 januari 2021 als schoolbesturen samen te gaan in de vorm van een fusie. Bijgaand treft u deze nieuwsbrief nog een keer aan.

Vraag aan u als ouder:

Wij zijn als GMR van plan om in te stemmen met de fusie tussen de besturen van Obase en OcTHO.
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, artikel 15) vernemen wij graag uw reactie over deze voorgenomen samenwerking.
U kunt uw reactie geven door op deze link te klikken: https://forms.gle/Spu5TLiX7fi5zJny6

Wij verzamelen alle reacties en nemen deze mee in onze besluitvorming op de GMR vergadering van 8 oktober 2020.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Met vriendelijke groet,
GMR Obase

VISDIEFJE
We werken over de Kinderboekenweek. De kinderen mogen van thuis een boek meenemen naar school. Ze kunnen dan aan elkaar vertellen over het boek en we lezen een stukje voor. Het is de bedoeling dat de boeken een poosje in de klas blijven. Nog niet iedereen heeft een boek meegenomen. Denken jullie er aan?
In groep 3 hebben de kinderen alle letters van kern 1 al geleerd. Ze kennen nu de volgende letters al: i k m s aa p r e v . Leuk om te zien hoe snel ze dit oppakken! Overal om hen heen herkennen ze de letters. Thuis vast ook!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen maandag kwam juf Anne voor het eerst bij ons in de klas helpen. Juf Anne komt tot de zomervakantie elke maandag bij ons in de groep. Welkom juf Anne, we hopen dat je een leuke tijd bij ons zult hebben.
Woensdag is Elisha ‘echt’ bij ons in de klas begonnen. Ze kwam al eerder een dagje meekijken maar nu hoort ze officieel bij ons in de groep. Welkom Elisha, we hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons in de groep.
Woensdag leerden we niet op een gewone manier lezen en rekenen, maar deden we dit bewegend! Wat hebben de kinderen genoten in de klas bij juf Sandra en juf Rosanne. U heeft hiervan ook foto’s via Parro kunnen zien.
Donderdagmiddag brachten we een bezoek aan de bibliotheek. Eerst las onze leesconsulente, juf Lenneke, een verhaal voor. Dit was het verhaal “Alweer een boek!”. Juf Lenneke vond het superknap dat de kinderen zolang stil konden zitten en luisteren. Want ze wilden zo graag een boek uitkiezen. Nadat we een spelletje deden, mochten we dan ook allemaal 2 boeken kiezen. Toen we terugkwamen hebben we met alle kinderen van de school de Kinderboekenweek officieel geopend.
Ook hoorden we over de wedstrijd bij boekhandel de Vries waar de kinderen een beschilderde kei in kunnen leveren, en zo wellicht een prijs kunnen winnen. Verdere informatie staat in een brief die alle kinderen mee naar huis hebben gekregen.
Het was weer een gezellige week!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Donderdag opende juf Marleen voor onze school de Kinderboekenweek. Het thema is “En toen?”. Ook in de klas zullen we hier aandacht aan besteden.
Kunt er voor zorgen dat uw zoon / dochter volgende week een kei meeneemt naar school? Dit in verband met de crea-lessen.
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Deze week is de start van de Kinderboekenweek (KBW) feestelijk ingeluid op donderdagmiddag. We zullen komende week enkele activiteiten in de klas doen die met het thema van de KBW te maken hebben: En toen? Vandaag hebben we de online ontmoeting met Sanne te Loo, illustrator van kinderboeken. Bij Nieuwsbegrip was het onderwerp ook al de KBW. Zo sluiten lessen leuk op elkaar aan.
In de klas merken we dat het langzamerhand kouder wordt. We willen je dan ook vragen om je kind een extra trui of vest te geven voor in de klas. De ramen blijven namelijk voorlopig echt open om zoveel mogelijk te ventileren. Voor het spelen buiten hanteren we de regel dat een jas of vest (extra) aan moet als de buitentemperatuur onder de 15 graden zakt.
We zijn begonnen met het uitleveren van de schoolfoto’s, deze week zijn de eerste enveloppen al mee gegeven.
Dinsdag en woensdag was onze nieuwe stagiaire Anne in de groep. Heel fijn dat we extra ogen en handen in de klas hebben om ons te ondersteunen.
Graag herhalen we de oproep van vorige week: als je nog een OP thuis hebt liggen, wil je die dan ondertekend bij ons inleveren? Zo ook de rapporten: ligt er nog eentje thuis, dan graag retour naar school.
juf Janneke, juf Nicole, juf Rosanne, juf Tessa

VERJAARDAGEN
8 oktober: Stevie

OP DE KALENDER
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens