ga naar   Obase
Nieuwsbrief 20 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
Afgelopen week heb ik zelf ervaren hoe vervelend de huidige coronaregels kunnen zijn. Ik heb de hele week vanuit huis gewerkt omdat mijn zoon flink verkouden is geworden nadat hij contact had gehad met iemand die positief getest is op Corona. Vanuit huis werken combineren met de zorg voor en het onderwijs aan je kind is geen ideale situatie. Toch kon het deze week niet anders en heb ik daarom uiteraard mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik wil jullie als ouders vragen hetzelfde te doen als de situatie daarom vraagt. Gebruik steeds de beslisboom om te beoordelen of je kind naar school mag en blijf zelf buiten het schoolgebouw. Voor vragen of overleg kun je natuurlijk altijd contact met de leerkracht van je kind of met mij opnemen, dat is geen enkel probleem. We hebben elkaar nodig om uit deze gezondheidscrisis te komen. Hopelijk zetten de huidige positieve cijfers zich verder voort zodat verdere versoepelingen van de richtlijnen kunnen volgen.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

HOOFDLUIS
Deze week is er bij twee leerlingen (uit twee verschillende groepen) hoofdluis gezien. De leerlingen zijn inmiddels behandeld.
Omdat we door Corona de contacten binnen de school zoveel mogelijk willen beperken en afstand willen bewaren worden er op school geen luizencontroles gedaan. We vragen je zelf regelmatig de haren en hoofdhuid van je kind te controleren op luizen en neten. Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed
tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Wanneer je luizen of neten ontdekt bij je kind start je de behandeling zo snel mogelijk.

SCHOOLFRUIT
Komende week krijgen we peren, sinaasappels en mandarijnen.

VISDIEFJE
We hebben het thema Herfst deze week afgesloten met een korte wandeling buiten rond de school. Niet zomaar een wandeling, want kabouter Klauter ging ook met ons mee! Hij had een aantal opdrachten en spelletjes voor ons bedacht. Dat was gezellig!
Natuurlijk hebben we het ook al over Sinterklaas gehad in de klas en dat is dan ook het nieuwe thema voor de komende weken. Samen hebben we de aankomst van Sint en zijn Pieten gekeken en we hebben onze schoen gezet. Wat een feest!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas ons land weer binnen gekomen. Helaas zal hij dit jaar niet in zijn huis in Zierikzee verblijven. Maar gelukkig heeft juf Nienke, samen met een aantal leerlingen van de bovenbouw, gezorgd dat de school gezellig versierd is. Zo hebben we toch met zijn allen een feestgevoel.
Tijdens Kanjertraining hebben we gesproken over vertrouwen. Wat betekent dit? En wil jij te vertrouwen zijn? Te vertrouwen voor je klasgenoten, je juf of meester en je ouders. Dat wil(de) iedereen, maar soms gaat het wel eens mis. Dat kan gebeuren, maar wat doe je dan? Mooie gesprekken kwamen hieruit voort. Uiteindelijk deden we een vertrouwensoefening waarbij een leerling door een groot aantal klasgenoten werd opgetild. Dat was heel dapper van deze leerling en knap van de klasgenoten. Dat was nog eens een teken van wederzijds vertrouwen!
Woensdag heeft juf Sandra met juf Nelleke en meester Sven weer hard gewerkt tijdens de rekenles aan keersommen en splitsen. Niet ‘zomaar’ een som uitrekenen maar ook uitbeelden of met klei namaken. Dat is nog eens een leuke manier om te rekenen! Op deze dag is er ook aandacht besteed aan samenwerken. Wat is dat precies en hoe je dit?
Eind van de week hebben we dit nogmaals in praktijk gebracht. De leerlingen maakten in duo’s een mozaïek van Sinterklaas. Dat was nog best lastig, maar dit ging bij de meeste duo’s heel goed.
Vrijdag mochten we gelukkig weer gaan zwemmen tot groot genoegen van de leerlingen.
We hebben de week afgesloten met een crea-les waarbij we leuke pieten maakten.
We zijn benieuwd wat de komende week ons weer zal brengen. Vol verwachting klopt ons hart …
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Wat is er hard gewerkt deze week!
Verder mochten we op vrijdag in onze pyjama of onesie naar school. Dit kozen de kinderen als beloning toen de beloningspot vol met muntjes zat. Wat zag iedereen er leuk uit!
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Een bijzondere week deze week: op dinsdag hebben onze schoolverlaters de drempeltoets gemaakt. Zij hebben heel de dag in afzondering en in stilte gewerkt aan alle onderdelen van het drempelonderzoek. Er is heel hard gewerkt! Ook in de klas was het die dag bijzonder om zo weinig kinderen aanwezig te hebben.
Op woensdag hebben we met alle kinderen besproken waar zij in doelentijd aan willen werken: de een wil echt beter worden in de tafel van 6, de ander wil leren veters strikken. Drie keer per week werkt iedereen een kwartier aan zijn persoonlijke doel. Fijn om te zien dat alle leerlingen een duidelijk doel voor ogen hebben.
De Sinterklaaslootjes zijn getrokken, we kunnen aan de slag met het maken van de surprises. We zijn heel benieuwd naar het resultaat. Veel knutselplezier!
Juf Anne is aan de slag met gesprekjes met onze leerlingen, misschien hoort u er wel eens iets over thuis. Juf Anne houdt kennismakingsgesprekjes en zal met een aantal kinderen ook in de komende tijd gesprekken voeren over bijv. dingen die hen bezig houden.
juf Janneke, juf Nicole en meester Sven

OP DE KALENDER
Vrijdag 4 december: Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 18 december: Vrije middag (vanaf 12:30 uur)
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens