ga naar   Obase
Nieuwsbrief 21 augustus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust en gezond weer aan een nieuw schooljaar kan gaan beginnen. Als team van de Meie hebben wij er weer zin in!
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie voor de start van het schooljaar alvast over een paar zaken informeren.

Corona maatregelen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief stuur ik de informatiebrief van 9 juli nog een keer mee. Hierin is te lezen welke afspraken gelden bij de start van het nieuwe schooljaar.

In deze brief is te lezen dat ouders weer welkom zijn in de school. Natuurlijk moeten we hier samen wel voorzichtig en bewust mee om blijven gaan. We vragen jullie dan ook alleen na het maken van een afspraak de school binnen te komen en verder buiten het gebouw te blijven zoals we dat voor de zomervakantie gewend waren.

De gym- en zwemlessen zullen met de ingang van het nieuwe schooljaar weer hervat worden, we houden ons hierbij aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Verder is in de media de afgelopen weken gesproken over de ventilatie in scholen. In ons gebouw is geen mechanische ventilatie aanwezig. We zullen daarom ramen en deuren zoveel mogelijk openzetten zodat een natuurlijke luchtstroom in de school ontstaat.

Tenslotte wil ik je vragen contact met mij op te nemen als je de afgelopen 10 dagen in een oranje of rood risicogebied op vakantie geweest bent.
En ook voor andere (corona)vragen mag je natuurlijk contact met me opnemen.

Chromebook.
Zoals jullie weten krijgen onze leerlingen vanaf groep 4 komend schooljaar een Chromebook (laptop) om op te werken. We willen zorgvuldig met de Chromebooks omgaan om schade zoveel mogelijk te beperken. Maandag ontvangt iedereen een brief met aanvullende informatie en een contract waarin de afspraken rondom het werken met de Chromebook beschreven staan.

Schoolgids.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je onze schoolgids voor het nieuwe schooljaar. Deze is ook terug te vinden op de website van de school: demeie.obase.nl.

Het valt je misschien op dat ouders/verzorgers in de nieuwe schoolgids, net als in deze nieuwsbrief, met ‘je/jij’ worden aangesproken, waar we vorig schooljaar nog ‘u’ gebruikten. We kiezen hiervoor omdat we jullie als een gelijkwaardige samenwerkingspartner zien. Deze aanspreekvorm onderstreept deze gelijkwaardige relatie tot elkaar. Uiteraard respecteren we ouders/verzorgers nog net zo veel als vorig schooljaar.

Geniet van het laatste vakantieweekend en graag tot volgende week!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

Onze contactgegevens