ga naar   Obase
Nieuwsbrief 21 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Begeleiders in de school.
Zoals jullie weten hebben we tot deze week nog geen begeleiders zoals ambulant begeleiders, logopediste, fysiotherapeute en dyslexiebegeleiders van buiten ons team toegelaten binnen de school. Dit om het risico op een coronabesmetting binnen de school zo klein mogelijk te maken. Onlangs heeft de regering verdere versoepelingen aangekondigd. Dit heeft ons doen besluiten onze corona maatregelen ook wat te versoepelen. Begeleiders van buiten ons team zijn vanaf afgelopen dinsdag weer welkom in de school. Uiteraard vragen we hen zich aan alle basismaatregelen rondom corona te houden. We zijn blij dat de begeleiding voor de kinderen weer in fysieke vorm opgepakt kan worden, uiteindelijk werkt dat natuurlijk toch het prettigst.

Afwezigheid juf Nicole.
Helaas is juf Nicole van de Aalscholver na de meivakantie niet terug aan het werk kunnen gaan. Zij zal voor een langere periode afwezig zijn. We hebben gezocht naar een invaller voor juf Nicole, helaas hebben we niemand kunnen vinden. Gelukkig zijn enkele collega’s bereid om extra te komen werken zodat het onderwijs in de Aalscholver toch op een goede manier doorgang kan vinden. Hopelijk blijft verdere uitval van collega’s ons bespaard, het zal moeilijk zijn dit nog op te kunnen vangen.  In een uiterste geval zullen we in die situatie over moeten gaan op thuisonderwijs. Uiteraard blijven we er alles aan doen om dat te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

MAANDAG VRIJ:
Maandag 24 mei is het tweede pinksterdag en zijn we vrij.

NIEUWS OVER DE ZIERIKZEESE AVONDVIERDAAGSE
Ook dit jaar kan er door alle maatregelen geen avondvierdaagse worden georganiseerd.
Maar … vanuit de Wandelbond is er een super leuk alternatief: de Avondvierdaagse Home-Edition, wat inhoudt dat je toch kunt wandelen met een echte Vierdaagse-medaille als beloning.
Hoe werkt het? Op de website: www.avondvierdaagse-zierikzee.nl vindt je een link om je in te schrijven. Kosten zijn € 6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app ‘Eroutes’ en je krijgt je officiële avondvierdaagse medaille thuisbezorgd of haal je deze op bij een van de afhaalpunten in Zierikzee.
Je loopt dan binnen twee weken vier dagen een door jou te bepalen afstand van 2.5, 5 of 10 kilometer. Nieuwsgierig? Kijk dan op de website voor alle informatie.

VISDIEFJE
Een warm welkom voor Dilano die sinds deze week bij ons in het Visdiefje zit. Wij vinden het allemaal gezellig dat je er bent! Veel plezier bij ons in de klas!
We werken rondom een nieuw thema: De Brandweer. Volgende week daarover meer nieuws.
Het nieuws van deze week is super leuk: we hebben voor het buitenspelen nieuwe fietsen en steppen gekregen! Jullie kunnen begrijpen dat we nu extra lang buiten willen spelen!
De juffen en de meester

SCHOLEKSTER
Afgelopen week is er weer hard gewerkt. De laatste toetsperiode is weer van start gegaan en dat vraagt natuurlijk de nodige concentratie van de kinderen. We wisselen deze momenten van toetsen af met een rustmoment.
Ook hebben de kinderen gewerkt over uilen en ook zelfs uilenballen uitgepluisd. Voor sommige kinderen nog best een uitdaging, maar wat hebben ze veel geleerd.

Komende week hebben we een extra dagje vrij.
We wensen jullie allen een fijn, extra lang weekend en zien de kinderen graag dinsdag weer op school!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Deze week zijn we begonnen met Cito’s.
Ook gaan we opnieuw de Kanjer van de week kiezen en daar koppelen we een presentatie aan. Wie dat wil mag daarvoor foto’s of voorwerpen meenemen. Bijvoorbeeld je lievelingsspeelgoed of een foto van je tuin waar je graag bent. Dit hoeft niet, maar mag.
Ook werken we een aantal weken met Dojo’s. Dit zijn punten die kinderen kunnen verdienen voor bijvoorbeeld:
het luisteren naar elkaar
-het zelfstandig werken tijdens het rekenen en daarbij hulp vragen van de juf door middel van zelfstandig-werken-blokje
-het zorgen vroor een fijne, gezellige pauze waarin samen gespeeld word.
Bij een afgesproken aantal kan er een beloning verdiend worden, bijvoorbeeld: extra naar buiten, of een bepaalde knutselopdracht.
De juffen

AALSCHOLVER
Deze week weer een gewone week. We zijn op het gemakje gestart met de Cito-toetsen voor groep 6/7 en een aantal leerlingen van groep 8. Deze week hebben de laatste groep 8 leerlingen de eindtoets gemaakt, we verwachten ergens volgende week de uitslagen te ontvangen.
Juf Nicole is voorlopig nog niet op school. Deze week hebben we iets gemaakt voor haar, ze was er erg blij mee! Juf Mieke en juf Janneke hebben deze week gewerkt in de klas. Juf Mieke is er voorlopig elke week op woensdag en ze zal er zijn als juf Janneke niet op maandag in de Aalscholver kan zijn. Volgende week dinsdagmiddag zal juf Janneke vanwege eerder gemaakte afspraken niet op school zijn, Juf Sandra uit de middenbouw zal samen met juf Nienke en juf Anne de middag draaien.
De juffen en de meester

OP DE KALENDER
Maandag 24 mei: Pinksteren, vrij
Vrijdag 11 juni: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 2 juli: Studiedag, kinderen vrij

Onze contactgegevens