ga naar   Obase
Nieuwsbrief 22 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het was fijn onze leerlingen afgelopen week weer op school te kunnen zien. Natuurlijk bieden we lang niet het onderwijs dat we hen zouden willen bieden. Wel kunnen we onze aandacht eerlijk verdelen over alle kinderen en de meest noodzakelijke uitleg aan hen geven. Natuurlijk is er daarnaast aandacht voor het welbevinden van de kinderen.
We hopen dat de basisscholen snel weer op een veilige manier helemaal open kunnen!
Ook nu werken we zo veilig mogelijk op de Meie. Ik wil jullie daarom nogmaals vragen niet de school in te komen. Heb je een vraag of opmerking? Je kunt ons telefonisch, per mail of Parro bereiken.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VERJAARDAGEN
27 januari: Nikkie
27 januari: Aiden dl R

Onze contactgegevens