ga naar   Obase
Nieuwsbrief 25 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beslisboom verkouden kinderen.
Zoals jullie weten mogen verkouden kinderen sinds deze week weer gewoon naar school komen.
Kinderen dienen wel thuis te blijven in de volgende gevallen:
– Als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft.
– Als het kind huisgenoot is van iemand met corona.
– Als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid en er nog geen negatieve testuitslag is.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie een nieuwe beslisboom die helpt te bepalen of een kind wel of niet naar school mag. Natuurlijk mag je bij twijfel ook altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

STAGIAIRE
Vanaf maandag komt Anne van den Oosterkamp stage lopen bij ons op school.
Anne studeert pedagogiek. Ze zal op maandag in de Scholekster zijn en op dinsdag en woensdag in de Aalscholver. De stage duurt tot aan de zomervakantie.
We wensen Anne een plezierige en leerzame stage!

WIE HEEFT ER EEN DJEMBÉ OVER?
We zijn op zoek naar djembe’s (trommels).
Heb je er thuis een staan die niet gebruikt wordt? Wij zouden er blij mee zijn! Of het een grote of een kleine is, of een brede of een smalle, dat maakt niet uit.

FOTO’S VAN DE SCHOOLFOTOGRAAF
Deze week hebben de kinderen een voorbeeldfoto meegekregen. Op die foto staat hoe je een set foto’s kunt bestellen.
Als je ze gaat bestellen, doe dit dan vóór 4 oktober, op die datum begint het bedrijf met het verwerken van alle bestellingen.
(Voor bestellingen na 4 oktober moet je verzendkosten betalen.)

VISDIEFJE
Volgende week start de Kinderboekenweek en ook in onze klas gaan we hier over werken.
In de klas hebben we een hoek ingericht als ‘boekenwinkel’ waarin de kinderen heerlijk kunnen spelen. Met een kassa en een kast vol boeken kunnen de kinderen heel veel leesplezier beleven.
De kinderen mogen van thuis een boek meenemen naar school. Ze kunnen dan aan elkaar vertellen over het boek en we lezen een stukje voor. Het is de bedoeling dat de boeken een poosje in de klas blijven.
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Ook deze week is weer voorbij gevlogen!
Natuurlijk zijn we hard aan het werk geweest bij rekenen en lezen maar ook werken we steeds aan de groepsvorming met o.a. spelletjes.
Ook hebben we afgelopen week weer een aantal van u tijdens het startgesprek mogen ontmoeten. Fijn dat we in alle openheid met elkaar hebben kunnen en mogen praten over uw kind.
Van een aantal ouders hebben wij het getekende OP nog niet terug mogen ontvangen. Wilt u dit a.u.b. meegeven aan uw kind?
Het was weer een gezellige week!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
De boterhammen in de zakjes zien er al niet meer eetbaar uit (schimmelvorming). Elke dag zien ze er anders uit.
Gelukkig kunnen we, ondanks dat het weer wat kouder wordt, nog steeds elke pauze uiten spelen.
Fijn dat de meeste kinderen al sloffen mee hebben genomen, dan blijven de zand / modder / natte schoenen buiten de klas.
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Op maandag hebben we een leesconsulent van de bibliotheek in de groep mogen ontvangen. Zij kwam iets vertellen over Sanne te Loo, de illustratrice van kinderboeken, waar wij volgende week vrijdag 2 oktober een Meet mee hebben. We hebben drie boeken voor in de klas te leen gekregen, die door Sanne te Loo geschreven zijn of van tekeningen zijn voorzien. We kijken al uit naar de Meet met Sanne, want er zijn door de kinderen al veel vragen bedacht!
Bij geschiedenis hebben we het over een boeiende periode in de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw. Een interessante tijd, waarin veel gebeurde. Ontdekkingen, lange zeereizen: leuk om het hier met elkaar over te hebben.
Gisteren zijn de voorbeeld-schoolfoto’s meegegeven.
Inmiddels hebben we bijna alle ouders gesproken voor het startgesprek. Mocht u een OP mee naar huis hebben om door te lezen en te ondertekenen, wilt u die dan weer meegeven aan uw kind? Ook als er nog een rapport thuis ligt, mag dat mee naar school.
juf Janneke, juf Nicole, juf Rosanne en juf Tessa

OP DE KALENDER
Dinsdag 13 oktober: Ouderavond voor de schoolverlaters
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens