ga naar   Obase
Nieuwsbrief 26 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
Deze week weer een volle school met kinderen, dat is natuurlijk hoe het hoort te zijn 😊. Toch blijft ook corona een rol spelen. Zo hebben enkele ouders deze week hun kind thuis moeten houden of van school op moeten halen doordat kinderen klachten hadden. Het voelt voor ons ongemakkelijk en tegen natuurlijk om kinderen met milde klachten buiten de school te houden. We weten echter allemaal dat het belangrijk is om dit wel te doen. Alleen op die manier kunnen kinderen en teamleden zo veilig mogelijk op school aanwezig zijn. We waarderen het begrip en de medewerking van ouders zoals we dat afgelopen week hebben ervaren dan ook enorm, bedankt daarvoor! Ondertussen is er weer een nieuwe versie van de beslisboom beschikbaar waarin te zien is of kinderen naar school mogen of thuis moeten blijven, zie bijlage bij deze nieuwsbrief. Een paar kleine punten staan in deze nieuwe versie wat duidelijker beschreven. Het is een handig hulpmiddel, maar neem bij twijfel gerust contact op met school.

Bieb.
De kinderen hebben vandaag informatie vanuit de bieb en de samenwerking die we als school met de bieb hebben, mee naar huis gekregen. Ik wil je vragen het gele papier uiterlijk dinsdag 2 maart ingevuld mee terug naar school te geven. Hierop wordt toestemming gevraagd om je kind lid te maken van de bieb als hij of zij dat nog niet is (hieraan zijn geen kosten verbonden). Ook wordt gevraagd of je kind een vragenlijst in mag vullen waarmee we onze samenwerking met de bieb en ons leesonderwijs verder kunnen verbeteren.

Gymspullen.
De gymlessen worden op dit moment nog gegeven in aangepaste vorm. Vaak buiten, soms ook in de gymzaal. Het is ons deze week opgevallen dat niet alle kinderen (passende) gymkleding bij zich hadden. Wil je ervoor zorgen dat dit weer voor je kind op school aanwezig is? Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet

VISDIEFJE
Wat een feest! We zijn weer allemaal tegelijk in de klas! De kinderen vinden het heerlijk om weer met elkaar te kunnen spelen en praten.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we met elkaar gewerkt over vogels in de tuin. De kinderen hebben een heleboel vogels leren kennen en gezien door de verrekijker.
Vanaf deze week werken we rondom het thema lichamelijke verzorging. We hebben met elkaar bedacht wat daar allemaal bij hoort en dat staat nu in het woordveld: water drinken, tanden poetsen / tandarts, onder de douche, gezond eten, sporten, slapen.
juf Marjolein en juf Marjan

SCHOLEKSTER
Fijn dat we iedereen weer mochten ontmoeten afgelopen maandag. We hebben ruim de tijd genomen om vakantiebelevenissen te delen. Natuurlijk ook heel bijzonder dat we konden schaatsen!
Ook mochten we een nieuwe leerling in onze klas verwelkomen: Luca. In de weken voorafgaand aan de vakantie is Luca wel een aantal keren op school geweest, maar nog nooit met de volledige groep. Welkom Luca, we hopen dat je je snel helemaal thuis zult voelen bij ons in de groep!
Ook zagen we de afgelopen week dat er kinderen spullen van thuis meenemen naar school. Wilt u erop toezien dat de kinderen niets meenemen naar school zodat wij ze niet teleur hoeven stellen?
Alvast hartelijk bedankt.
Het was een gezellige week en kijken weer uit naar de volgende week. Maar nu eerst weekend vieren, fijn weekend!
de juffen en de meester

STRANDLOPER
Weer lekker op school, alsof er niets aan de hand is. Heerlijk hoor!
Volgende week hebben we een jarige Thierry én krijgen alle leerlingen hun rapport mee.
We hebben al drie ‘Kanjers van de week’ gehad: Pieter, Aiden en Jacob. Elke week kiezen we een nieuwe ‘Kanjer van de week’ en geven de kinderen deze Kanjer complimenten. Hiervan maken we een poster voor in de klas en aan het eind van de week krijgen de Kanjers deze mee naar huis …
de juffen

AALSCHOLVER
Deze week mochten we eindelijk weer allemaal samen naar school, wat was het fijn om iedereen te zien! We hebben de laatste cito toetsen afgemaakt, volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Deze week hebben we het thema van aardrijkskunde afgerond, alle kinderen krijgen vandaag hun werkschrift, samenvatting en oefenmateriaal voor topo mee naar huis. Op 5 maart hebben ze de toets over het werkschrift en de begrippen, op vrijdag 12 maart de topotoets.
Ook de gymlessen zijn weer begonnen. Een herhaald verzoek; wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw kind passende gymkleding en -schoenen bij zich heeft op dinsdag en donderdag? We zien dat een behoorlijk aantal kinderen deze nog steeds niet op school heeft, dit is in verband met de hygiëne niet wenselijk. Alvast bedankt!
de juffen en de meester

VERJAARDAGEN
2 maart: Thierry
5 maart: Pim
7 maart: Abdirahman

OP DE KALENDER
4 maart: Rapporten mee
Vanaf 8 maart: Rapportgesprekkken
Woensdag 17 maart: studiedag voor het team, kinderen vrij
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, vrij
Maandag 5 april: tweede paasdag, vrij
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie

Onze contactgegevens