ga naar   Obase
Nieuwsbrief 28 augustus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste week van het schooljaar zit er alweer op! Graag jullie aandacht voor de volgende zaken:

Startgesprekken.
Ook dit jaar voeren we aan het begin van het schooljaar weer startgesprekken. Volgende week ontvang je, via Parro, een uitnodiging voor het inplannen van het gesprek.

Wij vinden het belangrijk het schooljaar goed te starten en zien ouders als belangrijke partner in het onderwijs dat wij bieden aan hun kind. We plannen startgesprekken aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken is inbreng van ouders van groot belang. We willen je vragen vooraf aan het gesprek alvast na te denken over antwoorden op de volgende vragen:
• Waar is je kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
• Wat verwacht je dit schooljaar van je kind, van de leerkracht(en) en van de samenwerking?
• Wat vindt je dat de leerkracht(en) verder moeten weten over je kind?

Naast een gesprek over deze vragen zal de mentor ook het OP, met daarin de resultaten van het afgelopen half jaar, met je bespreken. Zoals je weet hebben we dit door corona niet voor de zomervakantie kunnen doen.

Vervanging meester Sven.
Helaas is meester Sven dit schooljaar niet met ons mee opgestart. Hij zal naar verwachting helaas voor langere tijd afwezig blijven. Gelukkig hebben we wel vervanging voor hem kunnen regelen:
Maandag: juf Rosanne (Aalscholver)
Dinsdag/woensdag: juf Rosanne (Scholekster)
Donderdagochtend: juf Tessa (Aalscholver)
Vrijdag: Meester Mike (Aalscholver).

Luizencontrole.
Omdat we door corona de contacten binnen de school zoveel mogelijk willen beperken en afstand willen bewaren heeft er deze week geen luizencontrole plaatsgevonden. We vragen je zelf de haren en hoofdhuid van je kind te controleren op luizen en neten. Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Wanneer je luizen of neten ontdekt bij je kind start je de behandeling zo snel mogelijk. Als je twijfelt of vragen hebt, neem dan contact op met school.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFOTOGRAAF 31 AUGUSTUS
Maandag komt de schoolfotograaf.
Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Over een paar weken krijgt u een voorbeeldfoto mee naar huis en daar staat op hoe u de foto’s kunt bestellen.

VOORSTELLEN
Hoi allemaal,
Mijn naam is Rosanne Bezemer, ik werk vanuit de vervangerspool van Obase.
Na de PABO in Breda te hebben afgerond heb ik een paar jaar in Breda gewoond en gewerkt. In de zomervakantie ben ik weer terug verhuisd naar het mooie Zeeland.
Ik ben in ieder geval tot de herfstvakantie werkzaam op de Meie. Op maandag in de Aalscholver, dinsdag en woensdag in de Scholekster en donderdag en vrijdag in de Strandloper.
Ik heb er heel veel zin in!
Groet, Rosanne Bezemer

VISDIEFJE
De eerste week na de zomervakantie zit er al weer op! We hebben een gezellige week beleefd. De kinderen waren blij elkaar weer te zien.
We werken rondom het thema “Ik en jij gaan weer naar school”.
De kinderen van groep 3 hebben al twee letters geleerd: i k . Ze zijn heel enthousiast en kunnen het woordje “ik” al lezen!
In de klas hebben we een lettermuur (zie foto) waarin allemaal kleine vakjes zitten. De kinderen mogen iets van henzelf meenemen naar school wat in het vakje past. In de klas vertellen ze in de kring het verhaal wat bij het voorwerp hoort. Op deze manier leren we weer iets over elkaar, over “ik”.
Nog niet alle kinderen hebben hun gymspullen mee naar school genomen. Graag uiterlijk dinsdag meegeven met de kinderen. Alvast bedankt!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
U heeft afgelopen week al dagelijks kunnen genieten, via Parro , van de opstart deze week. We hebben een fijne start gemaakt met de groep.
Deze week stond vooral in het teken van kennismaken. We mochten vier nieuwe leerlingen verwelkomen in onze groep: Fleur, Sem, Lorenzo en Pim.
Welkom, we hopen dat jullie snel gewend zijn bij ons in de groep!
Ook hielden we elke dag een startvergadering.
We bespraken o.a. welke groep we willen zijn, en hoe anderen dit dan kunnen zien.
Ook bespraken we welke afspraken we daarvoor nodig hebben. En tot slot hebben we leuke groepsbeloningen bedacht. We gaan natuurlijk proberen om met de groep heel veel beloningen te verdienen. Maar dat zit wel goed.
Wij hebben erg veel zin in het nieuwe schooljaar!
juf Marleen, juf Sandra, meester Sven, juf Rosanne

STRANDLOPER
De eerste week zit er al weer op, alsof we geen vakantie gehad hebben … zo gewoon is alles weer.
Er is een nieuwe juf bij ons in de klas, juf Rosanne. In deze nieuwsbrief stelt zij zich voor. Ook zijn er nieuwe leerlingen: Tyler en Thierry, welkom bij ons in de Strandloper.
We hopen er met z’n allen een gezellig en fijn jaar van te maken.
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
We zijn deze week vliegend begonnen. Op maandag hebben we uitgebreid de tijd gehad om aan elkaar te wennen. Er was gelijk ook een echt nieuw gezicht, want juf Rosanne verving meester Sven.
We gebruiken de methode Goed van Start om te bouwen aan groepsvorming. Daar horen veel spelletjes bij die bijvoorbeeld de samenwerking bevorderen, of waardoor je elkaar beter leert kennen. Iedere dag besteden we daar tijd aan. We hebben het idee dat Goed van Start voor de leerlingen wel langer mag duren dan de eerste zes weken van het nieuwe schooljaar……
De leerlingen die nieuw zijn binnen onze groep lijken razendsnel gewend aan de andere regels. Ook het gebruik van de Chromebooks gaat vloeiend, al werkt de techniek soms wat tegen. Kortom: we zijn trots op onze leerlingen!
Op donderdagochtend heeft juf Tessa meester Sven vervangen. Op vrijdag gaat meester Mike vervangen. Fijn dat we zoveel hulp krijgen, dan kunnen we zoveel mogelijk ons gewone rooster volgen.
Over een aantal weken staan de startgesprekken op de planning, u ontvangt daarvoor nog een uitnodiging van de mentor van uw kind om een afspraak te plannen.
We hebben een aantal nieuwe leerlingen in de klas. De meesten komen vanuit een andere groep binnen school, maar Stef is helemaal nieuw bij ons. Welkom Stef!
Afgelopen woensdag mocht Mahmood uit onze klas als oudste jongen van de Meie helpen bij het slaan van de eerste paal van de nieuwbouw. Dat heeft hij super gedaan! De filmpjes en foto’s kunt u eventueel terugvinden in de krant en op social media.
juf Janneke, juf Nicole, juf Rosanne, juf Tessa, meester Mike

VERJAARDAGEN
19 juli: Xem
21 juli: Milan
29 juli: Esmeé
31 juli: Luca
3 augustus: Meggie
31 augustus: Ryan

OP DE KALENDER
Maandag 31 augustus: Schoolfotograaf
Woensdag 16 september: Studiedag, leerlingen vrij
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens