ga naar   Obase
Nieuwsbrief 29 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Verwijsindex Zeeland
Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om ouders en hun kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij een kind betrokken zijn, kunnen hun betrokkenheid daarom kenbaar in de verwijsindex.
Onlangs heeft de Meie zich aangesloten bij de verwijsindex Zeeland. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aan bieden voortaan in de verwijsindex kenbaar maken.

Wat is de verwijsindex?
Het is een computersysteem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar.

Wat staat er in de verwijsindex?
Met de verwijsindex wordt bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment bij een kind betrokken zijn. Er staat geen inhoud in de verwijsindex. Alleen naam, geslacht en geboortedatum van het kind en de gegevens van de professional.

Hoe werkt de verwijsindex?
Wanneer er twee signalen van betrokkenheid vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in de verwijsindex een match. De betrokken professionals krijgen van de verwijsindex een e-mail dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Voordat we contact opnemen met een andere organisatie zullen we ouders/verzorgers altijd eerst om toestemming vragen.

Wat betekent de verwijsindex voor ouders/verzorgers?
Voor ouders of verzorgers verandert er niets, je blijft gewoon contact houden met de professional(s) waar je bekend bent. Via de verwijsindex zijn deze professionals eerder op de hoogte dat ze gelijktijdig betrokken zijn bij je kind. Het voorkomt bijvoorbeeld dat je steeds hetzelfde verhaal moet vertellen. Betrokken organisaties kunnen eerder met elkaar in contact komen en er eerder, samen met ouders voor zorgen, dat het gezin en het kind de juiste zorg of ondersteuning krijgt.

De verwijsindex en Privacy?
De verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wie kan er in de verwijsindex?
De verwijsindex is alleen toegankelijk voor geautoriseerde professionals. Het is niet mogelijk om de verwijsindex te raadplegen. De professional krijgt alleen toegang tot afgegeven signalen als zij hun eigen betrokkenheid (signaal) in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt.

Meer weten?
Kijk dan op https://www.verwijsindexzeeland.nl/

Hoogste punt nieuwbouw.
Vorige week vrijdag is het hoogste punt van onze nieuwe school bereikt, een mooie mijlpaal! De bouw ligt hiermee op schema, naar verwachting kunnen we volgend jaar januari verhuizen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VERJAARDAGEN
4 februari: Jacob
8 februari: Tiffany
8 februari: Michael

Onze contactgegevens