ga naar   Obase
Nieuwsbrief 3 september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en kan iedereen met frisse energie starten aan een nieuw schooljaar. Op school zijn we druk bezig geweest om alles weer goed voor te bereiden zodat we een fijne start met de kinderen in de nieuwe groepen kunnen maken. Wij hebben er weer veel zin in om aan de slag te gaan en jullie weer te mogen begroeten!

Personele bezetting.
Juf Suzanne.
Voor de zomervakantie heb ik jullie gelukkig nog kunnen laten weten dat ook de laatste vacature voor onderwijsassistent in de Strandloper vervuld is door juf Suzanne. Ze stelt zich graag aan jullie voor:

Hoi Allemaal,
Mijn naam is Suzanne van Kampen, 25 jaar oud en ik woon in Scharendijke.
Dit schooljaar is mijn eerste jaar op de Meie en ik ga werken in de structuurgroep (strandloper) als onderwijsassistent. Ik zal aanwezig zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Ik heb er heel veel zin in, om jullie te leren kennen en om nieuwe dingen te leren van jullie.
We gaan er een gezellig schooljaar van maken met ze allen! 

Groetjes, Suzanne van Kampen

Suzanne zal maandag 6 september in de klas aanwezig zijn. De rest van de eerste schoolweek moet zij helaas haar huidige werkzaamheden nog afronden. Juf Tessa en/of juf Mieke zijn die dagen in de groep aanwezig. Vanaf de tweede schoolweek zal juf Suzanne op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de klas aanwezig zijn.

Juf Nicole.
Daarnaast ben ik blij om te kunnen melden dat juf Nicole ook haar werkzaamheden weer langzaam gaat opbouwen. Aanstaande maandagmorgen zal ze in de klas aanwezig zijn. Als het goed gaat zal ze vanaf de tweede week maandagmorgen en woensdagmorgen aanwezig zijn. Haar werktijden zullen daarna waar mogelijk uitgebreid worden. Op maandag en woensdag wordt juf Nicole voorlopig vervangen/ondersteund door juf Rosanne. Op dinsdag komt juf Nienke voorlopig extra werken.

Corona.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de nieuwste versie van de beslisboom. Deze geeft duidelijkheid wanneer een kind wel of niet naar school mag komen. Natuurlijk mag ook altijd contact opgenomen worden met school bij twijfels of vragen.
Naast de nieuwe beslisboom worden de andere afspraken die voor de zomervakantie van kracht waren voortgezet. Hierbij moet gedacht worden aan hygiëne maatregelen, het 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen en de gezondheidscheck die volwassenen (teamleden en bezoekers) moeten doen voordat zij naar school komen. We blijven het beleid van de overheid en het RIVM volgen met betrekking tot de coronamaatregelen.

Met de invoering van de nieuwe schooltijden kiezen we ervoor om alle leerlingen gelijktijdig (om half 3 of kwart over 12) uit school te laten vertrekken. We zullen wel gebruik blijven maken van de eigen in- en uitgang per groep.

Schoolreis.
Zoals jullie weten staat vrijdag 24 september onze schoolreis gepland. We gaan naar Deltapark Neeltje Jans. Het belooft een leuke en leerzame dag te worden! Maandag krijgen jullie een brief met aanvullende informatie waaronder de bijdrage die we ouders vragen met betrekking tot de schoolreis. In een volgende nieuwsbrief zullen we aanvullende praktische informatie geven.

Startgesprekken.
Ook dit jaar voeren we aan het begin van het schooljaar weer startgesprekken. Binnenkort ontvang je van de leerkracht(en) van je zoon of dochter een uitnodiging voor het inplannen van het gesprek.
Wij vinden het belangrijk het schooljaar goed te starten en zien ouders als belangrijke partner in het onderwijs dat wij bieden aan hun kind. We plannen startgesprekken aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken is inbreng van ouders van groot belang. We willen je vragen vooraf aan het gesprek alvast na te denken over antwoorden op de volgende vragen:

  • Waar is je kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
  • Wat verwacht je dit schooljaar van je kind, van de leerkracht(en) en van de samenwerking?
  • Wat vind je dat de leerkracht(en) verder moeten weten over je kind?

 We vinden het erg belangrijk dat de kinderen zelf betrokken zijn bij hun leerproces en ontwikkeling. We willen de kinderen daarom uitnodigen om een deel van het gesprek aanwezig te zijn zodat ze mee kunnen praten over bovenstaande onderwerpen. Natuurlijk houden we bij de invulling hiervan rekening met de leeftijd en mogelijkheden van het kind.

Lestijden (herhaald bericht).
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn onze lestijden als volgt:
Maandag            8.30 – 14.30 uur
Dinsdag               8.30 – 14.30 uur
Woensdag          8.30 – 12.15 uur (groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij)
Donderdag         8.30 – 14.30 uur
Vrijdag                8.30 -14.30 uur

’s Morgens zal de deur vanaf 8.20 uur open worden gedaan en mogen de kinderen de school in.

Vakantierooster en studiedagen (herhaald bericht).

VAKANTIEROOSTER 2021-2022 (eerste schooldag: maandag 06-09-2021)

Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie maandag 25-10-2021 vrijdag 29-10-2021
Kerstvakantie maandag 27-12-2021 vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 vrijdag 04-03-2022
Goede vrijdag vrijdag 15-04-2022
Pasen maandag 18-04-2022
Meivakantie maandag 25-04-2022 vrijdag 06-05-2022
Hemelvaartsdag en vrijdag erna donderdag 26-05-2022 vrijdag 27-05-2022
Pinksteren maandag 06-06-2022
Zomervakantie maandag 25-07-2022 vrijdag 02-09-2022

Er zijn dit schooljaar weer een aantal studiedagen met het team waarop de kinderen vrij zijn. Daarnaast is het traditie dat we de laatste dag voor de kerstvakantie en de laatste dag voor de zomervakantie ’s middags vrij zijn.

Dag Datum Reden
Vrijdag 8-10-2021 Studiedag team
Maandag 6-12-2021 Studiedag team
Vrijdagmiddag 24-12-2021 Vrije middag voor de kerstvakantie
Woensdag 9-2-2022 Studiedag team
Vrijdag 22-4-2022 Verhuisdag
Maandag 9-5-2022 Verhuisdag
Vrijdag 8-7-2022 Studiedag team
22-07-2022 Vrije middag voor de zomervakantie

 

Met vriendelijke groet,

Maartje de Viet.

VERJAARDAGEN
24 juli: Djaela
29 juli: Esmée
31 juli: Luca
3 augustus: Meggie
11 augustus: Jeffrey
31 augustus: Ryan
5 september: Stef
11 september: Benyamin

OP DE KALENDER
Maandag 6 september: Weer naar school
Vrijdag 24 september: Schoolreis
Dinsdag 19 oktober: Schoolfotograaf
Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober: herfstvakantie

Onze contactgegevens