ga naar   Obase
Nieuwsbrief 30 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Jaarverslag.
Vorig schooljaar was met onder andere een inspectiebezoek en alle corona maatregelen een bewogen jaar voor onze school. Graag informeer ik jullie over de ontwikkelingen binnen onze school. Daarom heb ik een jaarverslag geschreven, zie bijlage bij deze nieuwsbrief. Het verslag is ook na te lezen op onze website onder het tabblad ‘actueel’. Mocht je vragen hebben over het verslag, hoor ik dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

GEZONDHEIDSCHECK BEZOEKERS IN VERBAND MET CORONA
Bij de ingang van de school lag eerst een registratieformulier wat iedere bezoeker moest invullen. Vanaf vandaag liggen er andere formulieren: de gezondheidscheck, waarop elke bezoeker een paar vragen over de gezondheid moet beantwoorden.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Vrijdag 6 november (volgende week) doen we weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt!
De kinderen hoeven die dag thuis niet te ontbijten, dat doen we gezellig in de klas met de hele groep.
We krijgen hierbij weer hulp van de leden van de activiteitencommissie, fijn!
Het Nationaal Schoolontbijt wordt elk jaar georganiseerd om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie: www.schoolontbijt.nl

AALSCHOLVER
In deze kortere week is meester Sven gelukkig weer begonnen met werken in onze groep. Onze leerlingen waren daar heel blij mee! Op dinsdag zijn we begonnen met het afnemen van PI-dictees voor spelling.
Ook op dinsdag een lekker actieve verkeersles over de campagne Mono: leerlingen konden buiten op een doel schieten/gooien.
Op woensdag hebben we de tempo toets rekenen afgenomen en de komende week worden ook het sociogram en de kanjervragenlijsten afgenomen bij onze leerlingen. Ook de leestoetsen AVI en DMT staan op het programma.
Dinsdagavond hebben we twee ouders/verzorgers digitaal mogen verwelkomen op de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor leerlingen in groep 8. De groep 8-ers hebben op woensdag ook de VO-gids meegekregen, die staat boordevol informatie over het voortgezet onderwijs.
Vandaag staat de natuurtoets in de planning, we zijn benieuwd hoe deze eerste ‘huiswerktoets’ gemaakt is.
juf Janneke, juf Nicole, meester Sven

VISDIEFJE
Het is herfst in de klas!
Deze week zijn we gestart met werken en spelen rond dit thema. We hebben van de zandtafel een herfsttafel gemaakt. De kinderen kunnen alles ontdekken: verschillende bladeren en takken, eikels, kastanjes, beukennootjes, etc. Tijdens de tekenles hebben de kinderen met krijt een mooie herfstboom getekend. We gaan ook op zoek naar kabouters … Hoe dat afloopt, horen jullie de volgende keer!
Denkt u er aan om de gewassen gymkleding weer mee naar school te geven?
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Wat was het fijn om iedereen weer te zien. Enthousiaste verhalen werden verteld over de belevenissen in de vakantie. Ook was meester Sven weer een aantal ochtenden op school, dat was heel fijn!
En we hadden woensdag, donderdag een vrijdag nog een andere meester in de klas: meester Kevin. Onze Kevin vond het heel leuk dat hij nu dus een naamgenoot had in de klas. Meester Kevin kwam een aantal dagen bij ons voor een ‘snuffelstage ‘. Hij hielp de juffen in de klas en bovendien kan hij ook nog goed voetballen dus dat vonden we super!
Woensdag hadden we een ontruimingsoefening en dat hebben de kinderen fantastisch goed gedaan. Het is een prettige gedachte dat we nu allemaal weten wat we moeten doen als het echt nodig is.
Nu mag iedereen weer even de batterijen op gaan laden.
Fijn weekend!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Woensdag om 12 uur hebben we geoefend wat we moeten doen wanneer het pand ontruimd moet worden. Dat was erg spannend maar we konden het wel. Gelukkig was dat nét voor de grote regenbui …
Vrijdag 6 november is het weer tijd voor het Nationaal Schoolontbijt. Uw zoon / dochter hoeft dan thuis niet te ontbijten, dat doen we samen in de klas.
Er zijn nog kinderen die het rapport niet hebben ingeleverd. Zou u deze mee willen geven?
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

VERJAARDAGEN
2 november: Boaz
4 november: Kyo

OP DE KALENDER
Vrijdag 6 november: Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 4 december: Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens