ga naar   Obase
Nieuwsbrief 4 juni

VOLGENDE WEEK VRIJDAG VRIJ
Volgende week is het voor de kinderen een korte schoolweek, vrijdag (11 juni) zijn ze vrij. Het team heeft dan een studiedag.

VISDIEFJE
Wist je dat?

  • we nog steeds over de brandweer werken?
  • we oefenen met blussen in de huishoek?
  • de kleuters mooie brandweerwagens hebben gemaakt?
  • de kinderen van groep 3 net zo enthousiast meekijken en luisteren naar de filmpjes en verhalen?
    De juffen

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben de leerlingen de laatste toetsen gemaakt.
Het was weer een intensieve week, maar gelukkig tussendoor ook tijd voor ontspanning. Zo hebben we met de hele groep een leuke buitengymles gehad. Juf Merlyn had het voetbalveld omgetoverd tot een veld waarop slagbal gespeeld kon worden. Wat waren de kinderen enthousiast! Dit spel was vrij nieuw voor de kinderen, maar juf Merlyn was blij verrast hoe snel de kinderen de regels oppakten. Ze hebben het SUPER gedaan!
Bij de les van Nieuwsbegrip ging het over het komende EK voetbal. In de uitzending  spraken ze over “de oranjekoorts”, maar wat bedoelen ze daar nu mee? Dat was nog best lastig te begrijpen. De meeste kinderen wilden wel gaan kijken, maar ze vroegen zich wel hardop af, of hun ouders dit goed zouden vinden. We wachten het af, het duurt nog even voordat het feest losbarst …
Nu gaan we eerst weekend vieren. Volgende week hebben we een korte week en zijn de kinderen vrijdag vrij i.v.m. een studiedag.
Fijn weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
We genieten in de pauzes van het heerlijke weer en ook de crealessen in de middag proberen we zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden.
Jacob is de nieuwe Kanjer van de week.
De juffen

AALSCHOLVER
We hebben deze week de Cito-periode afgerond, er is hard gewerkt!
Aanstaande maandag staat de toets geschiedenis op het programma, iedereen heeft een samenvatting en zijn of haar werkschrift meegekregen naar huis.
Op vrijdag 18 juni staat de toets begrippen van aardrijkskunde op het programma en op 25 juni volgt de topotoets. De kinderen hebben vandaag hun werkschrift, samenvatting en oefenbladen mee naar huis gekregen.
Wilt u er alstublieft op letten dat de werkschriften weer mee naar school komen na de toetsen? Dank u!
Volgende week staat juf Janneke op maandag, dinsdag en donderdag voor de groep, op woensdag juf Mieke. Op vrijdag zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag.
De juffen en de meester

VERJAARDAGEN
17 juni: Liam

OP DE KALENDER
Vrijdag 11 juni: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 2 juli: Studiedag, kinderen vrij

 

 

Onze contactgegevens