ga naar   Obase
Nieuwsbrief 5 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren stuurde ik jullie al een mail met onderstaand bericht:

Vandaag is zowel binnen de directeurengroep van Obase als binnen het team van de Meie overleg gevoerd over de organisatie van het onderwijs vanaf 8 februari. In de brief in de bijlage staan de algemene richtlijnen beschreven die we binnen Obase zullen hanteren. Lees deze brief alsjeblieft goed door.

Niet helemaal open.
Het team van SBO de Meie heeft er in overleg met de MR voor gekozen om volgende week (van 8 t/m 12 februari) het onderwijs op de zelfde manier vorm te blijven geven zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. Alle kinderen komen dus dezelfde dagdelen naar school als deze week het geval was. Hier is voor gekozen omdat een groot deel van het team zich zorgen maakt over gezondheidsrisico’s die gelopen worden met het volledig openen van de school. Met name ontwikkelingen rondom de nieuwe virus varianten zorgen voor veel onzekerheid.
Daarnaast zijn we van mening dat het voor de kinderen prettig, rustig en voorspelbaar is om de periode tot de voorjaarsvakantie op de huidige manier vol te maken. Hoewel we begrijpen dat deze beslissing voor sommigen van jullie een teleurstelling kan zijn, hopen we toch op jullie begrip.

Taxivervoer.
Indien je kind gebruik maakt van taxivervoer, vragen wij je zelf aan het taxibedrijf door te geven wanneer vervoer wel en niet nodig is.

Mocht je vragen hebben over onze beslissing of over de Obase brief, neem dan gerust contact met me op.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VOORJAARSVAKANTIE EN STUDIEDAG
De voorjaarsvakantie is van maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari.
Aansluiten is er op maandag 22 februari een studiedag voor het team., de kinderen zijn die dag vrij.

SCHOOLFRUIT
Er is volgende week weer schoolfruit, we krijgen sinaasappels, peren en appels.

VERJAARDAGEN
8 februari: Tiffany
8 februari: Michael
10 februari: Zahra

Onze contactgegevens