ga naar   Obase
Nieuwsbrief 8 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gelukkig nieuwjaar!
Allereerst wens ik iedereen een goed en gezond 2021!
Dit jaar is ondertussen op een bijzondere manier gestart. We hebben opnieuw te maken met een lockdown en ook onze leerlingen krijgen daarbij weer thuisonderwijs. Ik ben er trots op dat we het thuisonderwijs weer goed hebben kunnen opstarten. Het vraagt immers heel wat van de kinderen, jullie als ouders en de teamleden van onze school. Samen zorgen we ervoor dat we de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen. Dat daarbij niet altijd alles lukt zoals we graag zouden willen is niet vreemd. Daarom wil ik graag nog eens aangeven dat je voor (extra) ondersteuning of vragen altijd contact met ons op kunt nemen. We zullen steeds samen tot een goede oplossing proberen te komen.

Testbeleid groep 3 t/m 8.
Zoals jullie misschien al hebben gehoord heeft de overheid het testbeleid voor kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de kerstvakantie aangepast. Onder invloed van de nieuwe variant van het virus wordt nu geadviseerd kinderen met corona klachten, net als volwassenen, te laten testen.

OPR.
De OPR (Ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband is op zoek naar nieuwe leden. Zie de aankondiging en verder uitleg in de bijlage. Indien je interesse hebt om je aan te melden voor de OPR kan ik je een aanmeldingsformulier sturen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

Onze contactgegevens