ga naar   Obase
Nieuwsbrief 8 oktober

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Donderdag hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’.
Het was een hele mooie, gezellige en vrolijke opening. Uit iedere klas waren er één of meerdere leerlingen die actief hebben deelgenomen. Zo opende Tyler uit de Strandloper heel knap met een stuk voorlezen én zong een liedje!
De kinderen uit het Visdiefje lieten bij een liedje over de vuilnisman een toneelstukje zien. Nikkie uit de Scholekster las ook heel knap een verhaaltje voor en een aantal kinderen uit de Aalscholver dansten er op los op het liedje van de Kinderboekenweek.
Juf Marjan vertelde nog een mooi verhaal én maakte van alle losse optredens een heel mooi geheel!
Alle kinderen kregen een mooie kleurplaat en een boekenlegger. Nu lekker veel gaan lezen met elkaar! Doen jullie thuis ook mee?

OP DE KALENDER
Vrijdag 8 oktober: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 19 oktober: Schoolfotograaf
Dinsdagavond 19 oktober: Ouderavond voor de schoolverlaters
Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober: Herfstvakantie
Vrijdag 5 november: Nationaal schoolontbijt

Onze contactgegevens