ga naar   Obase
Nieuwsbrief 9 april

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Lestijden schooljaar 2021-2022.
Ik wil, ook namens de MR, iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijst over de nieuwe schooltijden. 82% van de ouders heeft de vragenlijst ingeleverd, heel fijn! Er bleek geen groot verschil te zijn qua voorkeur voor het ene of het andere lestijdenmodel. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de ouders (55%) gekozen voor het continurooster. De MR heeft de meerderheid van de ouders gevolgd en verleent instemming om per volgend schooljaar over te gaan naar het continurooster.
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn onze lestijden daarom als volgt:
Maandag            8.30 – 14.30 uur
Dinsdag              8.30 – 14.30 uur
Woensdag          8.30 – 12.15 uur (groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij)
Donderdag         8.30 – 14.30 uur
Vrijdag                 8.30 – 14.30 uur

Bron en contact onderzoek.
Gisteren hebben jullie een brief ontvangen waarin aangegeven wordt welke gegevens we als school delen indien er een coronabesmetting is binnen de school. Dit doen we in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Mocht je bezwaar hebben tegen het delen van deze gegevens dan hoor ik dat graag.

Schoolreis/activiteiten schoolverlaters.
Onder normale omstandigheden zouden we binnenkort op schoolreis gaan. Helaas is dit binnen de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Mogelijke bestemmingen zijn op dit moment nog gesloten. Daarnaast maakt vooral het feit dat leerlingen binnen hun eigen ‘bubbel’ (klas) moeten blijven het organiseren van een schoolreis onmogelijk. Natuurlijk hebben we wel erg veel zin om er weer met alle kinderen op uit te gaan. We hebben daarom afgesproken dat we een schoolreis zullen plannen zodra de coronamaatregelen dit toelaten. We laten de periode waarin de schoolreis normaal gepland staat daarbij eventueel los.
Na de meivakantie zullen we daarnaast aan de hand van de actuele situatie bekijken welke activiteiten we voor onze schoolverlaters kunnen organiseren. We vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de leerlingen leuke herinneringen over houden aan het afscheid van onze school. Net als vorig schooljaar zal het vast lukken om daar binnen de mogelijkheden voor te zorgen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFRUIT
Deze week hadden we komkommers, peren en courgettes. Volgende week krijgen we worteltjes, komkommers en appels.
Niet iedereen vindt altijd alles lekker, maar de meeste kinderen willen vaak toch wel even proeven van het fruit of de groente!

VISDIEFJE
Wist u dat?
-we werken over de boerderij?
-we in de klas een boerderij van playmobiel hebben?
-deze favoriet is bij de kinderen?
-we veel prentenboek over dieren voorlezen?
-daarin veel moederdieren met hun jongen voorkomen?
De juffen

SCHOLEKSTER
Afgelopen week een kort, maar gezellig weekje.
We hadden heel afwisselend, bijzonder weer: sneeuw, zon en soms veel wind. Gelukkig konden we meestal wel naar buiten.
We hebben volgens ons gewone programma gewerkt, maar er zijn ook weer tussentoetsen afgenomen van lezen, spelling en rekenen. Iedereen deed erg zijn best en de juffen en meester zijn daar natuurlijk heel trots op.
Vrijdag mochten we gelukkig weer naar het zwembad. Wat genieten de kinderen daar toch altijd van.
In de middag, na de lunchpauze gaan we altijd nog rekenen. En dat meestal zonder mopperen, een knappe prestatie! Daarna gaan we meestal gezellig aan de knutsel.
En dan, zoals nu, is het weekend en mogen we even ontspannen. Fijn weekend!
De juffen en de meester

AALSCHOLVER
Het voelt steeds als een hele korte week, als er een schooldag minder is. Zo ook deze week; maandag was het Tweede Paasdag, dus een korte schoolweek van maar vier dagen.
Dinsdag hadden we winterse taferelen: er konden sneeuwballen gemaakt worden, dat zorgde voor leuke winterpret. Op woensdag hadden we een blokles van Nieuwsbegrip, dat is een soort toets die helemaal zelfstandig gemaakt wordt door de leerlingen. En stil dat het was, iedereen heeft heel fijn kunnen werken. Bij gym is er dinsdag hoog gesprongen, volgende week staat verspringen op het programma.
Vandaag beginnen we al met de moederdagknutsels, daar hebben we dan lekker twee vrijdagen de tijd voor om er wat moois van te maken.
We herhalen opnieuw de oproep om ondertekende OP’s mee te geven naar school. Ook de rapporten mogen weer meegegeven.
De juffen en meester

STRANDLOPER
Toen gisteren onze gymles verviel verschoof de geschiedenisles. Daarna gingen we proeven; courgette (voor wie durfde) en komkommer proeven met een dipje. De dipjes waren heksenkaas, pindakaas, hummus, appelstroop en curry. Ieder had een favoriet. Leuk om te zien dat kinderen verbaasd zijn wanneer ze iets nieuws proeven!
De nieuwe kanjer van de week is Nimme.
De juffen

VERJAARDAGEN
13 april: Bastiaan
15 april: Anoek

OP DE KALENDER
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag, vrij

Onze contactgegevens