ga naar   Obase
Nieuwsbrief 9 juli

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ondertekenen OP’s.
Jullie hebben net een oudergesprek gehad met de mentor van je zoon of dochter, of het gesprek staat binnenkort gepland. Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van je kind besproken aan de hand van het OP. Graag ontvangen wij het OP ondertekend terug voor in het dossier, willen jullie eraan denken dit voor de zomervakantie mee terug naar school te geven? Alvast bedankt!

Ontruimingsoefening.
Gisteren hebben we een onaangekondigde ontruimingsoefening gedaan. Dat was voor sommige kinderen best even spannend, maar ik was blij te zien dat iedereen snel ‘veilig’ buiten was!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van SBO De Meie,

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Marrit Heijmans, 29 jaar oud en ik woon in Dreischor.
Het afgelopen jaar heb ik op diverse scholen gewerkt vanuit  de invalpoule. Een leuke manier om diverse scholen te leren kennen.
Maar het is nog leuker om te starten met een nieuwe uitdaging! Aankomend schooljaar kom ik gezellig naar De Meie om daar ondersteuning te bieden in de middenbouw op maandag, dinsdag en woensdag.
In mijn vrije tijd ben ik veel in de tuin aan het werk en lees ik graag een boek. Ook ben ik druk bezig met mijn studie tot leraarondersteuner.
Ik kijk uit naar een gezellige tijd!
Tot na de vakantie!

Groet, juf Marrit

Beste ouders en verzorgers van de Meie,

Hierbij stel ik mezelf even voor, ik ben juf Nienke. Afgelopen schooljaar ben ik al werkzaam geweest in de Aalscholver  en komend schooljaar ook.
Ik heb 4 kinderen, 3 meisjes en 1 jongen (Puck, Iris, Wiep & Quint) en hou van lezen, wandelen en in de tuin werken.
Ik heb heel veel zin in komend schooljaar!

VISDIEFJE
Deze week hebben de kinderen een zonnebril van papier gemaakt, lekker in de tent gespeeld en geproefd van een kokosnoot! Er was ook even een clown in de klas.

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben we met een aantal van jullie weer een gesprek gevoerd aan de hand van het OP. Het was fijn om met elkaar in vertrouwen over jullie kind te praten.
Ook deze week staan er nog een aantal gesprekken gepland.
De kinderen krijgen in de week daarna de rapporten mee naar huis.
Nu eerst even ontspannen, fijn weekend!!

STRANDLOPER
Gisteren hebben we geoefend wat we moeten doen tijdens een ontruiming. Dat was even spannend maar verliep verder goed.
De kanjer van de week was Thierry, vanmiddag kiezen we een nieuwe kanjer.
Wanneer het weer goed blijft zijn we het laatste uurtje van vandaag lekker in de speeltuin te vinden.

AALSCHOLVER
Vandaag stond de eerste toets van de drie gepland, aardrijkskunde. Maandag volgen de geschiedenistoets en vrijdag de topotoets. Druk voor iedereen, we hopen op goede resultaten!
Veel oudergesprekken zijn al ingepland of gevoerd. Wilt u er voor zorgen dat het ondertekende OP tijdig op school is, mocht u dit nog niet ingeleverd hebben? Dank!
We werken toe naar het eind van het jaar.  Groep 8 neemt op 21 juli afscheid, met groep 6 en 7 ronden we daarna het schooljaar af.
Zoals u al had gelezen in de vorige nieuwsbrief gaat meester Sven werken op een andere school, we zijn heel erg blij om te zeggen dat juf Nienke hem in de Aalscholver gaat vervangen!
Komende week staat juf Mieke op maandag en woensdag voor de groep, op dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Janneke er.

OP DE KALENDER
Vrijdag 23 juli: ’s Middags vrij, begin zomervakantie
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september: Zomervakantie
Maandag 6 september: Weer naar school

Onze contactgegevens