ga naar   Obase
Nieuwsbrief 9 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Leerkracht afwezig.
Vorige week vrijdag hebben we voor het eerst te maken gehad met een collega die door klachten volgens de RIVM-richtlijnen niet mocht komen werken. We hebben de groep op kunnen vangen door intern te schuiven met andere collega’s. De vrees is dat de komende periode vaker collega’s afwezig zullen zijn vanwege de RIVM-richtlijnen. In deze situaties zullen we steeds naar een passende oplossing zoeken. Gezien het gebrek aan invalleerkrachten valt het niet uit te sluiten dat we daarbij ook over zullen moeten gaan op thuisonderwijs. Kinderen zullen in dat geval thuisblijven en, zoals in het voorjaar, via de computer schoolwerk maken vanuit huis. Uiteraard hopen we dat dit tot een minimum beperkt zal blijven en rekenen we op jullie begrip en medewerking op momenten dat het helaas nodig blijkt te zijn.
De betreffende collega had overigens gelukkig snel een negatieve testuitslag en kon daardoor deze week weer veilig aan het werk.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Er wordt veel gelezen in onze groep tijdens deze Kinderboekenweek!
De kinderen lezen zelf boeken uit de ‘boekenwinkel’ in de klas.
Verschilllende kinderen uit de Aalscholver hebben in onze groep voorgelezen. Erg leuk! Bedankt Anoek, Meggie, Tiffany en Ryan!
Het prentenboek Monkie hebben we gelezen, nagespeeld met poppen en gezien op een film. We knutselen ook een aap Monkie.
Donderdagmiddag zijn we naar de bibliotheek geweest waar de juffrouw van de bibliotheek een verhaal over een olifant die jarig was heeft voorgelezen. Daarna mochten alle kinderen zelf een boek uitzoeken. De boeken mogen we lenen en blijven een poosje in onze klas. Volgende week dinsdag komt de juffrouw van de bibliotheek bij ons in de klas op bezoek. Gezellig!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Deze week is juf Nelleke bij ons gestart in de klas. Welkom juf Nelleke!
We zijn heel blij dat je bij ons in de groep komt werken en hopen dat je een fijne tijd bij ons in de groep zult hebben.
Afgelopen week deden we activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
Zo lazen we het, speciaal voor de Kinderboekenweek geschreven, prentenboek ‘De Tweeling’ van Mylo Freeman. Het gaat over twee jongetjes die als ridder verkleed zijn op een feestje. De ene jongen is blank en de ander is donker van huid. Ze beweren een tweeling te zijn … kan dat eigenlijk wel? Dit bespraken we na het (voor)lezen van het boek. Zo kregen we een heel gesprek over tweelingen en of iemand een tweeling kende. Na het (voor)lezen keken we naar een filmpje van deze schrijfster. Ze vertelde hoe ze tot het schrijven van dit boek gekomen is. Het was leuk om te zien hoe de eerste schetsen voor het prentenboek eruit zagen en hoe het uiteindelijk is geworden.
Zoals ook via Parro te zien was, zijn er ook hele mooie keien gekleurd die ingeleverd zijn bij Boekhandel de Vries. De kinderen kunnen hiermee een prijs winnen. We zijn benieuwd!
Nu weer even de batterijen opladen. Fijn weekend!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Deze week letten we tijdens het buiten spelen op samenspel, wat doe je wanneer je niet mee mag doen ? Hoe los je een probleem op op een Kanjermanier?
De herfst is begonnen en in de pauze worden er beestjes gevangen om te bekijken onder de loep. Uiteraard worden deze ook weer vrijgelaten! Ook wordt er spinrag verzameld wanneer er geen spin meer in de buurt is. Kastanjes worden bekeken maar worden nog niet meegenomen voor de herfsttafel. Kortom, bij ons is de herfst begonnen
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Deze week is juf Nienke bij ons in de groep gestart als onderwijsassistent. Komende week is ze er op maandag en donderdag, na de herfstvakantie komt daar ook de vrijdag bij. Zij zal bij ons in de klas zijn totdat meester Sven weer opgeknapt is.
Denk u alvast aan de studiedag op maandag 26 oktober? De kinderen zijn dan vrij.
juf Janneke, juf Nicole, juf Rosanne en juf Tessa

OP DE KALENDER
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 6 november: Nationaal Schoolontbijt

Onze contactgegevens