ga naar   Obase
Nieuwsbrief 21 januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Thuisonderwijs.
Tot deze week was het nog redelijk rustig wat betreft corona besmettingen op De Meie. Helaas is daar deze week verandering in gekomen. Ook zijn er geen invalleerkrachten beschikbaar. Hierdoor zijn we voor de Strandloper en de Aalscholver deze week over moeten schakelen op thuisonderwijs. Hopelijk kunnen de leerkrachten van deze groepen volgende week weer op school aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, en er zijn opnieuw geen invallers beschikbaar, zullen we mogelijk enkele dagen thuisonderwijs bieden aan leerlingen uit andere groepen. Op die manier zullen we de lasten van het thuisonderwijs steeds over de groepen proberen te verdelen.

Ik wil de ouders van de leerlingen in uit de Strandloper en Aalscholver ten slotte bedanken voor het (laten) opvangen en begeleiden van hun kinderen de afgelopen dagen.

Rapporten en OP’s.

Deze week hebben de leerlingen hun rapport mee naar huis gekregen. Dit rapport is vooral voor de kinderen zelf bedoeld en om aan opa en oma en andere belangstellenden te laten zien.

Deze weken nemen we de cito toetsen af. De resultaten hiervan verwerken we in de ontwikkelings perspectieven (OP’s). Hierin beschrijven we de brede ontwikkeling die de kinderen doormaken. Als de OP’s klaar zijn worden jullie na de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor een oudergesprek om deze te bespreken. Omdat in het Visdiefje nog (bijna) geen cito toetsen afgenomen worden zullen de oudergesprekken in deze groep al iets eerder gepland worden. Van de leerkrachten ontvangen jullie een uitnodiging voor het oudergesprek.

Lidmaatschap bibliotheek.

We werken intensief samen met de bibliotheek om ons leesonderwijs op een goede en aansprekende manier vorm te geven. We hebben hiervoor extra mogelijkheden als de kinderen lid zijn van de bibliotheek. We kunnen als school een lidmaatschap voor de kinderen regelen. Daarvoor hebben we natuurlijk wel toestemming nodig.

Als je het goed vindt dat je kind lid wordt van de bibliotheek (als hij of zij dat nog niet is) kun je hiervoor via Parro toestemming geven. Om toestemming te geven volg je de volgende stappen:

  1. Onder acties (onder de groepen) vinden je de Privacy-voorkeuren.
  2. Tik op Privacy-voorkeuren.
  3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
  4. Vul het kopje voor de bibliotheek in.

Ik wil jullie vragen uiterlijk 30 januari toestemming te geven als je dat wilt. Als je geen voorkeur aangeeft zal er geen lidmaatschap aangevraagd worden.

Met vriendelijke groet,

Maartje de Viet.

SCHOOLFRUIT

Volgende week krijgen de kinderen: meloen – sinaasappel – appel.

VERJAARDAGEN

21 januari: Djayden

27 januari: Nikkie

OP DE KALENDER

Woensdag 9 februari: Studiedag, kinderen vrij

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie

Onze contactgegevens